ناشر منبع

angle-left طراحی نقشه راه صنعت ماشین سازی و تجهیزات با رویکرد توسعه خوداتکائی/ برنامه ریزی تشکل های تخصصی برای تکمیل زنجیره ارزش کارخانه سازی
سند توسعه صنعت ماشین سازی و تجهیزات در نشست هم اندیشی با انجمن های تخصصی و معاون امور صنایع وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در این نشست هم اندیشی با اشاره به ضرورت توجه به صنعت ساخت محور و تکمیل زنجیره ارزش کارخانه سازی بیان کرد: سند سیاستی برای صنعت ماشین سازی وتجهیزات صنعتی تدوین شده که با حضور تشکل های تخصصی نهایی و به عنوان نقشه راه برای این صنعت راهبردی عملیاتی خواهد شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان مطلب فوق ضمن تبیین سیاست های وزارت صمت برای حمایت از صنعت ساخت محور خاطر نشان کرد: نگاه جدیدی در فضای صنعتی کشور ایجاد شده و صنعت ماشین سازی وتجهیزات نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

صادقی نیارکی با اشاره به اهمیت این صنعت راهبردی در توسعه صنعتی کشور، افزایش خوداتکائی در صنعت ماشین سازی و تجهیزات را مورد تاکید قرارداد و افزود: برای توسعه صنعت ماشین سازی وتجهیزات سه محور کلیدی باید مورد پیگیری قرار گیرد که محور اول تدوین نظامنامه و سند سیاستی است که امروز با حضور شما صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت و شاهد یک وفاق در این رویداد خواهیم بود.

وی محور دیگر را تدوین نقشه راه عنوان کرد و گفت: تشکل های تخصصی با همکاری واحدهای تولیدی باید نقشه راهی برای طراحی ماشین آلات و تجهیزات در صنایع مختلف طراحی کنند و مزیت ها وگلوگاه ها برای توسعه این صنعت را مورد بررسی قرار دهند و اینکه توسعه خوداتکائی در چه سطح از ماشین آلات صورت گیرد.

معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: محور سوم تکمیل زنجیره ارزش کارخانه سازی است و تشکل های تخصصی با تشکیل کنسریوم وبهره مندی از نظرات مشاوران، متخصصان وسازندگان می توانند به یک وفاق برای توسعه این صنعت زیر ساختی برسند تا در آینده ای نزدیک شاهد توسعه صنعت ساخت محور در کشور باشیم.

گفتنی است این نشست هم اندیشی که با هماهنگی مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات برگزار شد، سند توسعه صنعت ماشین سازی وتجهیزات با حضور نمایندگانی ازانجمن‌ سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن صنفی کارفرمایان ماشین سازان صنایع غذایی، انجمن کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری، انجمن ماشین سازان صنایع دارویی و... مورد واکاوی قرار گرفت.