ناشر منبع

ناشر منبع

ساخت داخل 68 میلیون دلار ماشین آلات و قطعات واحدهای تولیدی در استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به اولین برنامه محوری وزارت صمت در سال جهش تولید " توسعه و تعمیق ساخت داخل " ، از جایگزینی ، بومی سازی و ساخت داخل 68 میلیون دلار ماشین آلات ،...