ناشر منبع

ناشر منبع

تاکید ویژه سرپرست وزارت صمت برای نمود بیرونی و آثار ساخت داخل در تولید و انعکاس آن میان مردم

رئیس مرکز ساخت داخل ماشین سازی، تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برش استانی، دستگاه ها و حوزه های مختلف تولیدی و صنعتی کشور از هدفگذاری داخلی‌سازی 3.2 میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ تعیین و به هریک...