ناشر منبع

ناشر منبع

تحول کامل در صنعت خودروسازی با اجرای برنامه تحولی دو ساله

وزیر صمت با با بیان اینکه 9 پروژه‌ تحولی برای صنعت خودرو سازی تدوین شده است، بیان داشت: برنامه کلی وزارت صمت آن است که در سال 1401 ساختار صنعت خودرو و روابط بین قطعه ساز و خودروساز اصلاح شده و حجم...